Пpoф. Дp. Меxмeт Aйxaн Kyзy

Азыркы учурда Анкара университетинин , медициналык факультетинин  жалпы хирургия бөлүмүндө профессор болуп иштейм.  Хирургиянын тамак сиңирүү системасы боюнча  адистешкем жана атап айтканда ичеги жана жоон ичеги оорулары тармагында иштейм.

БИЛИМ

1969-1980-жылдар аралыгында алгачкы  жана орто мектепти Түрк билим берүү коомунун (TED) колледжинде окудум.

1980-1986 – жылдар аралыгында Анкара университетинин медициналык факультетинде окуп, жогорку балл менен аяктадым.

ЖУМУШ

1986 – жылы болгон экзамендерди биринчилик менен тапшырып, Анкара университетинин медициналык факультетинин жалпы хирургия кафедрасында илим изилдөө кызматкери болуп иштей баштадым.

1991-1992 жылдар аралыгында Англиядагы Лидс университетинин медициналык факультетинин  жалпы хирургия бөлүмүнүн  адиси жана илим изилдөө кызматкери катары иштедим.

Лидс университетинде жүргөн убакта ичеги жана ашказан рак ооруларын дарылоонун үстүндө иштедим. Жоон ичеги жана түз ичеги  рак оорусуна чалдыккандарды айыктыруу  жана жашоосуну узатуу боюнча жаңы хирургиялык ыкмаларын үйрөндүм. Тактап айтканда, түз ичеги рагы (жоон ичеги рагы) операциядан кийин, ичегини баштыка чыгарбай туташтыруу үчүн табыгый жол менен коргоо техникасын үйрөндүм. Ошондой эле азыркы учурда көп колдонулган курсакты ачпастан операция мумкунчулуктөрү болгон, лапароскопиялык опeрациялар боюнча билим алдым. Бул окутуунун акырына Лидс университетинден “лапароскопиялык хирургиялык окутуу” күбөлүгүнү алдым.

1993-жылы Жалпы хирургиянын  адиси наамын алдым.

1994-1998-жылдар аралыгында Анкаранын Нумуне билим беруу жана изилдөө ооруканасындагы жалпы хирургия клиникасында адис болуп иштедим.

1998-жылы Анкара университетинин медициналык факультетинин  жалпы хирургия клиникасынын адиси болуп дайындалдым.

1999-жылы  Анкара университетинде жалпы хирургиянын доценти болдум.

2001-жылы Америкалык жоон жана түз ичеги  хирургиялык коомунун (ASCRS) жана Америкалык хирургия колледжинин берген стипендиясы мeнeн алты башка жоон жана түз ичеги  хирургиялык клиникасында (Майо Клиникасы, Миннеаполис университети, Лахей клиникасы, Торонто университети жана Слоан  Кеттеринг онкология  борбору) жети ай иштедим.

2005- жылы Анкара университетинде  жалпы хирургиянын профессору болдум.

МАКАЛАЛАРЫМ

Бул убакка чейин, 77 эл аралык журналдарда чыккан, жалпысынан 152 макалам бар. Түркияны  эл аралык жыйындарда атайын чакырылган баяндамачы жана панелист катары көп жолу өкүлдүк кылдым.

БИЛИМ БЕРҮҮ ДОЛБООРЛОРУ

Өлкө ичи жана чет өлкөдө таркатылган , бул тармакта эмгектенген хирургдар үчүн 10 башка көрсөтмө  окуу материалдарын даярдадым. Бул билим берүү долбоорлорунда буткул дуйнө жүзүнө атагы чыккан, ар  тараптардан келген адистер менен бирге хирургия тармагында  жоон ичеги жана түз  ичеги рагын акыркы жетишкендиктердин жардамы менен дарылоо ыкмалары,  билим берүү долбоору, роботехника, лапороскопия жана колоноскопия   диагноздорун дарылоо ыкмалары боюнча,  ар тараптуу жана толук көрсөтмө окуу материалдарын ишке ашырдым. Андан тышкары, стома менен жашоо (ичегини баштыка байлоо) бейтаптар жана алардын жакындары үчүн көрсөтмө окуу материалдарын даярдадым.

СЫЙЛЫКТАР

1992-жылы эки изилдөөм Анкара университетинин медициналык факультетинин илимий-изилдөө долбоорунун биринчилик сыйлыгына татыктуу болду.

1993-жылы V. Улуттук жоон жана түз ичеги оорулары жыйынында  “ Ülseratif kolitis için yapılan pouch-anal anastomozlarda mukozektominin yaşam kalitesine etkisi” аттуу менин изилдөөм эң мыкты билдирүү сыйлыгын алды.

1996-жылы Улуттук Хирургия Курултайында “ İntestinal iskemi-reperfüzyonun akciğer vasküler yatağı üzerine etkisi ”  аттуу  менин изилдөөм менен биринчилик сыйлыгына  татыктуу болдум.

2000- жылы Эжзажыбашы илимий изилдөө медициналык академиялык сыйлыгы  менен “İskemi ve reperfüzyonun pulmoner vasküler sistemdeki vazomotor fonksiyonları etkilemektedir” аттуу изилдөөм боюнча сыйлангам.

2001-жылы Америкалык жоон жана түз ичеги коому жана Америкалык хирургия колледжи  тарабынан берилген стипендияларга ээ болдум.

2003-жылы Анкара университетинин “Саламаттыкты сактоо билим берүүсү” боюнча илимий сыйлыгынын лауреаты болдум.

2010-2016-жылдар аралыгында Америкалык жоон жана түз ичеги коомунун Хирургия журналынын мыкты илимий видео-тасма   сыйлыгына ээ болдум.

МҮЧӨЛҮК

Турк хирургия коому

Турк ичеги-карын жана түз  ичеги оорулары коомунун хирургиялык коому

Турк гастроэнтерологиялык хирургия коому

Сезгенүү ичеги оорулары коому

Америкалык колледждик хирургдар коому (American College of Surgeons)

Америкалык колоректалдык хирургия коому (American Society of Colon and Rectal Surgeons)

Европалык колопроктологтордун хирургиялык коому  (European Society of Coloproctology)

Европалык роботтук хирургия академиясы (EARCRS)

КҮБӨЛҮКТӨР/СЕРТИФИКАТТАР

Турк хирургия коомунун квалификация сертификаты

Лапароскопия боюнча сертификат

Колоноскопия боюнча сертификат

АКШ  тарабынан берилген практикалык иш ECFMG сертификаты

Европанын колоректалдык хирургия квалификация сертификаты

ПРОЕКТЕР (ДОЛБООРЛОР)

Өлкө ичи жана чет өлкөдө таркатылган , бул тармакта эмгектенген хирургдар үчүн 10 башка көрсөтмө  окуу материалдарын даярдадым. Бул билим берүү долбоорлорунда буткул дуйнө жүзүнө атагы чыккан, ар  тараптардан келген адистер менен бирге хирургия тармагында  жоон ичеги жана түз  ичеги рагын акыркы жетишкендиктердин жардамы менен дарылоо ыкмалары,  билим берүү долбоору, роботехника, лапороскопия жана колоноскопия   диагноздорун дарылоо ыкмалары боюнча,  ар тараптуу жана толук көрсөтмө окуу материалдарын ишке ашырдым.

“Total Mezorektal Eksizyon – Otonom Sinir Koruyucu Rektum Kanseri Cerrahisi” билим берүү биринчи долбоорунда, өлкөбүздөкү хирургтарды үйрөтүү боюнча түз  ичеги рагын (ичеги рагы) хирургиялык дарылоонун учурдагы ыкмалары тууралуу көрсөтмө окуу материалдарын колдонуп, окутуу тобун даярдагам.

Үч DVDден турган ” Comprehensive Step by Step Rectal  Canser  Surgery ” аттуу  экинчи долбоордо эл аралык аренада атагы чыккан илимпоз менен биргеликте түз  ичеги рагы билим берүү окутуу тобун  даярдадым.

Үчүнчү долбоодо “Колоноскопия атласы” аттуу ичегинин ички бетини кароо жана ичеги рагыны четтетүүнү камсыз кылган колоноскопияны үйрөтүү боюнча көрсөтмө окуу материалыны даярдадым.

Төртүнчү долбоодо ар кандай ооруларды дарылоодо ичегиси курсагында баштыка байланган бейтаптардын жана алардын үй-бүлөлөрүнө билим берүү боюнча “Stoma Torbası ile Yaşam” аттуу материалы даярдадым.

“Robotic Single Docking Total Mesorectal Excision” аттуу бeшинчи долбоордo акыркы жетишкендиктердин жардамы менен, ичеги опeрацияларында роботтук хирургия ыкмаларын пайдалануу боюнча окутуу тобун Dr. Amjad Parvaiz менен бирге даярдадым.

Акырында, жоон ичегинин рак оорусун (ичеги рагын) дарылоодо акыркы жетишкендиктер боюнча “Comprehensive Step by Step Optimised Colon Cancer Treatment” аттуу билим берүү материалыны көптөгөн өлкөлөрдөн келген окумуштуулар менен бирге даярдадым.