Kolon Kanseri Tedavisi
Kalın Bağırsak Kanseri

Kalın Bağırsak Kanseri

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ NEDİR?

Kalın Bağırsak Kanseri diğer adı ile kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklerine göre, kalın bağırsak kanseri (bağırsak tümörü) yani kolon ve rektum kanserleri kadında ikinci, erkekte üçüncü sıklıkta rastlanan kanser tipidir. Yine Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı hastanelerde yatan hasta listesine göre akciğer ve meme kanserinden sonra kalın bağırsak kanseri üçüncü sıklıkta yer almaktadır.

Batı toplumunda yapılan çalışmalarda kalın bağırsak kanseri (bağırsak tümörü) gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekse Avrupa’da oldukça sık gözlenen ve de kansere bağlı ölümlerin önemli bir kısmını oluşturan bir hastalıktır.

Bu rakamlar oldukça ürkütücü olmasına karşın hastalıkla ilgili iki noktanın çok iyi bilinmesi gereklidir.

Kalın bağırsak kanseri (Kolon Kanseri) önlenebilir bir hastalıktır.

Kalın bağırsak kanseri (Kolon kanseri), erken evrede yakalandığında tam şifa ile tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır. 

Kolon kanseri hakkında bilgi vermeye başlamadan önce kısaca kalın bağırsağın bölümlerini inceleyelim.

Sindirim kanalı ağızdan başlar ve sırası ile yemek borusu (özofagus), mide, duodenum (oniki parmak bağırsağı), ince bağırsak ve kalın bağırsak ile devam eder.

Kolon Kanseri ve Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi

Kalın bağırsak (kolon ve rektum) çeşitli bölümlerden oluşur;

  • İnce bağırsak ile birleştiği bölgeye çekum denir.

  • Çekumdan sonra kalın bağırsak yukarı doğru çıkar. Bu bölüme çıkan kolon denir.

  • Daha sonra karın içinde sağdan sola doğru uzanır. Bu bölüme transvers (enine) kolon denir.

  • Karın sol tarafına ulaşınca aşağıya doğru yön değiştirir, bu bölüme inen kolon denir.

  • İnen kolonun devamı “S” harfi şeklindedir ve Sigmoid kolon adını alır.

  • Makattan önceki bölüme ise rektum denir.

KOLON KANSERİ (KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ)NASIL BAŞLAR?

Hemen hemen tüm kalın bağırsak kanserlerinin (kolon kanseri), bir polip zemininden başladığı konusunda görüş birliği vardır. Polip, bağırsak iç yüzeyini örten tabakadan gelişen, bağırsak içine doğru büyüyen kabartı ve şişliğe verilen isimdir.  Zaman içinde, polibi oluşturan hücrelerin değişimleri sonucu polip zemininde kolon kanseri (bağırsak tümörü) ortaya çıkabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : KOLON KANSERİ NASIL BAŞLAR

DETAYLI BİLGİ İÇİN  : KALIN BAĞIRSAK KANSERİ ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR

KOLON KANSERİ (KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ) ve KALITIM YOLLARI (GENETİK)

Kalın bağırsak kanseri (Kolon kanseri - bağirsak tümörü) oluşumunun genlerle ilişkisi oldukça karmaşıktır. Basit olarak genler, canlının bazı özelliklerini taşır. Genler hücrenin çekirdeğinde bulunan, kromozomlar içindeki özel birimlerdir. Her genin birbirinden farklı görevleri vardır. Bunlar kalıtım yolu ile anneden – babadan çocuklarına geçer. Saçımızın renginden parmak şeklimize, kan grubumuza kadar tüm özelliklerimizin belirlenmesini ve ortaya çıkmasını sağlarlar.

Kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakanın oluşumu ve yenilenmesi de genlerin ve çevresel faktörlerin kontrolü altındadır. Genetik ve çevresel yapıda meydana gelen olaylar, normal sağlıklı olarak her 7-10 günde bir yenilenen kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakada değişikliklerin gelişimini başlatır. Bu genetik değişiklikler ile önce küçük polip, ardından büyük polip, ve devamında da kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri – bağırsak tümörü) gelişimi gözlenir. Ortalama olarak normal bir bağırsak yapısından önce polibin gelişmesine ve ardından polipten kanser oluşumu için geçen süre 8-10 yıl kadardır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : KOLON Ca ve Genetik

KOLON KANSERİ (KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kolon kanseri belirti ve bulguları bağırsak tümörünün (kanserin) kalın bağırsak içinde yerleştiği yere göre değişiklik gösterir.

Kalın bağırsağın sağ tarafında (ince bağırsakla birleştiği bölgeye yakın bölgelerinde) en sık görülen belirtisi dışkı ile birlikte gizli (fark edilmeyen) kan kaybıdır. Hastalar gözle fark edilemeyen bu kanserli – tümörlü bölgeden olan kanamaya bağlı kansızlık ve halsizlik şikayeti ile doktora gelirler. Aşırı yorgunluk, eskisi gibi iş yapamama ve nefes darlığı şikayetleri de ek olarak görülebilir. Diğer önemli bir bulgu da bağırsaktaki kitleye bağılı (bağırsak tümörüne kolon kanserine bağlı) bağırsak alışkanlıklarında değişikliktir. Zaman zaman kabızlık ve / veya ishal atakları olabilir. Bu dönemde karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz bu bulgulara ek olarak ortaya çıkabilir.

Kalın bağırsağın sol tarafında (makata yakın kısımlarında) yerleşen kanserlerde sıklıkla kanla karışık dışkılama şikayeti gözlenir. Hastalar dışkılama alışkanlıklarında değişiklikten, sıklıkla kabızlıktan şikayet ederler. Dışkılama sonrası rahatlayamama, karın ağrısı (özellikle sol alt taraflarda görülür) ile aşırı gaz ve şişkinlik diğer belirtilerdir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN :KOLON Ca Belirti ve bulgular nelerdir?

KOLON KANSERİ (KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ) EN SIK BAĞIRSAĞIN HANGİ BÖLGESİNDE GELİŞİR ?

Kalın bağırsak kanseri, en sık bağırsağın sol tarafında yani inen kolon ve kalın bağırsağın son bölümü rektum denilen kısmında görülür.

KOLON KANSERİ (KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ)NASIL YAYILIR?

Bağırsak içinde gelişen kolon kanseri (Bağırsak tümörü) zaman içinde vücuda yayılabilir. Bu yayılım genelde beş yolla olur.

1- Kolon kanseri (Bağırsak kanseri) hücreleri kana karışabilir. Kan yolu ile uzak organlara (karaciğer, akciğer gibi) yayılabilir

2- Kolon kanseri (Bağırsak kanseri) hücreleri bağırsak içindeki lenf kanallarına (yollarına) girebilir. Böylelikle lenfler yolu ile bağırsak, ana atar damarlar ve boyun bölgesine yayılabilir

3- Kolon kanseri (Bağırsak kanseri) hücreleri direkt olarak bağırsağa komşu organlara yayılabilir.

4- Kolon kanseri (Bağırsak kanseri)  hücreleri bağırsak duvarını aşarak karın boşluğu içine dökülebilir ve karın zarı boşluğu içinde yayılabilir. Karın zarında tümör hücrelerinin yerleşmesi ile peritoneal karsinamatozis oluşturabilir.

5- Kanser hücreleri (Bağırsak kanseri) bağırsak lümeni içinde ilerleyerek daha aşağıdaki bölgelere yayılabilir.

KOLON KANSERİ (KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ)TANISI ALAN HASTADA HANGİ TETKİKLER YAPILMALIDIR? -  HASTALIĞIN EVRELEMESİ

Kolon kanseri (bağırsak kanseri) tanısı alan hastaya tedaviye geçmeden önce hastalığın evrelemesi yapılmalıdır. Hastalığın bulunduğu bağırsak bölgesindeki durumu ve vücuda yayılıp yayılmadığı değerlendirilmelidir. 

Önce doktor hastanın şikayetlerini dikkatle dinler ve hastayı muayene eder.

Ardından doktorunuz bazı tetkikler isteyebilir. Bunlar;

Kan tetkikleri:

Kolonoskopi: Kalın bağırsak kanser ameliyatlarından önce tüm kalın bağırsağın eş zamanlı başka bir polip veya başka bir tümör açısından değerlendirilmesi gerekir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : KOLONOSKOPİ

Radyolojik tetkikler: Vücut değerlendirmesi için bazı doktorlar akciğer grafisi ve karın ultrasonografisini yeterli bulurken bazı doktor tüm vücut bilgisayarlı tomografisini tercih edebilirler.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : tedaviye başlamadan hangi tetkikler yapılır

KOLON KANSERİNDE (KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ)TEDAVİ

Kalın bağırsak kanserinin tedavisi hastalığın evresine ve hastanın özelliklerine göre planlanmaktadır. Her hastanın bireysel değerlendirilmesi ve buna göre bir tedavi planı yapılması gerekmektedir.

Kalın bağırsak kanseri (Kolon kanseri) olan hastalarda, tam iyilesme (sifa) için ameliyat ile hastalıklı bağırsak kitlesinin (bağırsak tümörünün) çıkarılması çok önemlidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN :kolon ca da tedavi

KOLON KANSERİNDE AMELİYAT SIRASINDA BAĞIRSAĞIM TORBAYA BAĞLANACAK MI?

Ameliyatı yapan doktorun her ne kadar asıl görevi kalın bağırsak kanserini başarılı bir şekilde çıkartmak ise de diğer bir görevi de kanserli kalın bağırsak bölümünü çıkarttıktan sonra bağırsak devamlılığını sağlamaktır. Bu şekilde hastanın eskiden olduğu gibi normal yoldan dışkılama işlevini yapabilmesi sağlanır. Kalın bağırsak kanserinde %95 vakada bağırsak devamlılığını sağlamak mümkün olur. Bu nedenle kolon kanseri ameliyatlarında bağırsağın dışarı alınması yani torbaya bağlanması çok enderdir.

 

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ – BAĞIRSAK TÜMÖRÜ) HASTALIK BAŞKA ORGANLARA SIÇRADI (YAYILDI) İSE NASIL TEDAVİ OLURUM?

Kolon kanserli (bağırsak kanseri) hastaların yaklaşık % 25-30 kadarında  tanı anında hastalık sadece bağırsakta değil aynı zamanda uzak organlara da sıçramış durumdadır (metastaz yapmıştır). Bu durumda hastalığın hangi organları etkilediğine ve yaygınlığına bakılarak tedavi planı belirlenir.

Hastalık en sık karaciğere ve akciğere yayılma eğilimindedir. Eğer hastalık uzak organlarda bir odağa sıçradı (yayıldı) ise ameliyat ile bunu tedavi etmek mümkündür. Bazı hastalarda aynı anda hem bağırsak hem de uzak organdaki metastaz yaptığı yerdeki hastalık ameliyat ile çıkarılabilir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Kıl Dönmesi Hastalığı (Pilonidal Sinüs)

Kıl Dönmesi Hastalığı (Pilonidal Sinüs)

Kolon Kanserinde Ameliyatın Yan Etkileri ve Riskleri Nelerdir?

Kolon Kanserinde Ameliyatın Yan Etkileri ve Riskleri Nelerdir?

Kolon Kanseri Ameliyatı Sonrası Takip Nasıl Olmalıdır?

Kolon Kanseri Ameliyatı Sonrası Takip Nasıl Olmalıdır?

Ülkemizde Rektum Kanserinin Önemi

Ülkemizde Rektum Kanserinin Önemi

Bağırsak fıtığının nedenleri!

Bağırsak fıtığının nedenleri!

Doktora Sor
Instagramda Takip Et