Kolon Kanseri Tedavisi

Kanser Nedir?

Kontrol dışı çoğalma gösteren, çevre dokulara ve uzak organlara yayılabilme özelliği gösteren , normal özelliklerini kaybetmiş (anormal) hücre topluluklarıdır....

Devamını Oku

Metastaz Nedir?

Kanser hücrelerinin oluştuğu odak noktasından , vücudun diğer bölgelerine yayılması ve yerleştiği yeni organlarda hastalığın ortaya çıkmasıdır. Örneğin ; kalın bağırsakta...

Devamını Oku

DNA Nedir?

Canlının tüm özelliklerini taşıyan , bu özelliklerin çalışmasını ve fonksiyonlarının gerçekleşmesini ve tüm özelliklerin yeni nesillere taşınmasını sağlayan , yöneten...

Devamını Oku

Gen Nedir?

Vücudun her bir özelliğinin taşınmasından , işlevselliğinden sorumlu olan ve DNA molekülü boyunca yer alan DNA molekülü bölümleridir....

Devamını Oku

Kromozom Nedir?

DNA moleküllerini çevreleyerek içinde bulunduran özel yapılardır. Her canlı türünün kromozom sayısı belirli ve sabittir. Örneğin; insanın tüm özelliklerini taşıyan DNA molekülleri...

Devamını Oku

Tümör Nedir?

Hücrelerin çoğalarak bir bölgede oluşturdukları kitle (şişlik,kabızlık) dir. Her kitle (tümör) kanser özelliği göstermeyebilir. Eğer bu kitleler (tümör) kontrolsüz çoğalan...

Devamını Oku

Bening Tümör Nedir?

İyi huylu kitlelerdir. İyi huylu tümörler vücuda, çevre organlara yayılmaz (metastaz yapmazlar) ve hayatı tehdit etmez....

Devamını Oku

Malign Tümör Nedir?

Kötü huylu tümörlerdir. Metastaz yaparlar , hayatı tehdit ederler....

Devamını Oku

Radyoterapi Nedir?

Tümörü tedavi amacıyla yüksek enerjili ışın uygulamalarıdır. Sıklıkla kanser hastalığının tedavisinde kullanılırlar. Bazen iyi huylu tümörlere de uygulanabilir....

Devamını Oku

Kemoterapi Nedir?

Kontrolsüz çoğalan ve vücut fonksiyonlarını bozan anormal hücreleri içeren tümörleri tedavi amacıyla ilaçla yapılan tedavidir. Sıklıkla kanser hastalığının tedavisinde...

Devamını Oku

İmmunoterapi Nedir?

Vücudumuzun savunma (bağışıklık) sisteminin güçlenmesi için yapılan tedavi şeklidir. Buna ek olarak alerjik olaylara neden olan alerjenlere karşı vücudun toleransını arttırarak...

Devamını Oku

Sitotoksik Nedir?

Hücrelerin ölümüne neden olan kimyasal maddelerdir. Sıklıkla kanser hücrelerini yok etmek için sitotoksik ilaçlar kullanılır....

Devamını Oku

Onkogen Nedir?

Vücutta kanser hastalığının gelişmesinde rol oynayan genlerdir....

Devamını Oku

Sindirim Nedir?

Vücuda alınan besin maddelerinin sindirim sisteminde (ağız, mide , ince barsak , kalın barsak) sindirilerek kan dolaşımına girmesinin sağlanmasıdır. Artıklar kalın bağırsak yoluyla...

Devamını Oku

Kabızlık Nedir?

Haftada 3 den daha az dışkılama yapılmasıdır.Dışkılama sıklığının azalması ve dışkılama sırasında güçlük çekilmesini tanımlar....

Devamını Oku

Kontinans Nedir?

Kişinin sosyal olarak, uygun zaman ve yer bulana kadar, dışkılama ihtiyacını kontrol etmesidir....

Devamını Oku

Hemoroidal Damar Nedir?

Anal kanalın içini örten damar ağlarıdır. Her insanda mevcuttur. Bu damarların hastalığı sonucu basur (hemoroid hastalığı) gelişir....

Devamını Oku

Basur Nedir?

Sindirim kanalının dışarıya açıldığı son bölümüne makat bölgesi (anüs) denir. Makat bölgesinin iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasının hemen altında damar ağları yer alır. Bu...

Devamını Oku

Hemoroid Nedir?

Sindirim kanalının dışarıya açıldığı son bölümü olan makat (anüs) bölgesinin iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasının hemen altında damar ağları yer alır. Bu damar yumakları...

Devamını Oku

Divertikül Nedir?

Bağırsak duvarının, çeper dışına doğru oluşturduğu, kesecik halindeki çıkıntıdır. Bu kesecikler, kalın bağırsağın sol (inen kolon) kısmında sıklıkla görülür....

Devamını Oku

Divertikülozis Nedir?

Bağırsak kanalında çok sayıda divertikül olmasıdır....

Devamını Oku

Divertikülit Nedir?

Divertiküllerin (keseciklerin) içinde iltihap (enfeksiyon) gelişmesidir....

Devamını Oku

Perforasyon Nedir?

Sindirim sisteminin (mide, barsak g.b.) delinmesidir. Bu durumda, delinen organların içerisindekiler, karın boşluğuna geçebilir ve hayatı tehdit karın zarı iltihaplanması oluşabilir....

Devamını Oku

Abse Nedir?

Bakterilerin neden olduğu içi cerahat (püy) ile dolu şişliklerdir. Vücudun herhangi bir yerinde görülen bu enfeksiyon, apsenin (drene edilmesi) ile tedavi edilir....

Devamını Oku

Fistül Nedir?

İçi boş iki organ (örneğin; mide ile kalınbağırsak) arasında oluşan anormal bağlantı veya içi boş bir organ ile vücut yüzeyi (örneğin; kalınbağırsak ile vücut yüzeyi )arasında...

Devamını Oku

Obstrüksiyon Nedir?

Tıkanıklık anlamında kullanılır. Örneğin; ağızdan alınan gıdalar, bağırsakta oluşan engel nedeniyle ilerleyemez ise bağırsak obstrüksiyonu ifadesi kullanılır. Karın içi...

Devamını Oku

Semptom Nedir?

Bir hastalık sonucu ortaya çıkan bulgulara verilen isimdir....

Devamını Oku

Posa Nedir?

Sebze ve meyvelerin sindirilemeyen kısmıdır. Lif olarak ta adlandırılır. Posalı (lifli) gıdalar su tutarak dışkının yumuşamasını sağlar. Bu şekilde dışkının barsak içerisinde...

Devamını Oku

Komplikasyon Nedir?

Bir hastalığın seyri sırasında veya hastalığın tedavisinde , hastalığın seyrini olumsuz olarak etkileyen , hastayı ağırlaştıran durumlara verilen isimdir. Örneğin; mide ülseri...

Devamını Oku

İltihabi Bağırsak Hastalığı (İBH) Nedir?

Sindirim kanalının içini kaplayan örtü tabakasındaki iltihabi durumdur. Genelde Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı denilen iki farklı hastalıktan ibarettir. Bağırsak örtü...

Devamını Oku

Ülseratif Kolit (ÜK) Nedir?

Sindirim kanalında sadece kalın bağırsağın içini örten tabakanın (mukoza-submukoza) iltihabıdır....

Devamını Oku

Crohn Hastalığı (CH) Nedir?

Sindirim kanalını tutan kronik inflamatuvar (iltihabi) bir hastalıktır. Ağızdan anüse (makat) kadar sindirim sisteminin tüm parçalarını tutabilmesine rağmen sıklıkla, ince...

Devamını Oku

Lif Nedir?

Bitkilerin (meyve, sebze ve tahıl gibi) vücut tarafından sindirilmeyen bölümüdür. Posa diye adlandırılır....

Devamını Oku

Prebiyotik Nedir?

Vücudumuzda bulunan bazı bakteriler, vücudumuz için yararlıdır. Bu bakterilere prebiyotik adı verilmektedir. Bu tür bakteriler bağırsaktaki bakteri dengesini sağlayarak sindirimimize...

Devamını Oku

Probiyotik Nedir?

Bağırsak içinde zararlı-yararlı bakterilerin (mikropların) dengesini olumlu yönde etkileyen, sindirime ve hastalıkların tedavisine olanak sağlayan, canlı mikrobiyal besin kaynaklarıdır....

Devamını Oku

5- ASA Nedir?

İltihabi bağırsak hastalıklarının (Ülseratif kolit – Crohn hastalığı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır....

Devamını Oku

(Aminosalisik asit) Nedir?

Makat (anal kanal) bölgesinin iç ve dış kısmında bulunan damarlara verilen isimdir. Hemoroit hastalığında bu damarlarda kanama, genişleme ve şişme meydana gelir....

Devamını Oku

Hemoroid Nedir?

Makat bölgesinin dışta kalan kısmında deri altında bulunan yüzeyel damarlara verilen isimdir. Eksternal (Dış) hemoroidal damarların içinde kan pıhtısı oluşturmasına tromboze Hemoroid...

Devamını Oku

Dış (Eksternal) Hemoroid Nedir?

Makat bölgesinin iç kısmında yer alan damarlara verilen isimdir. Bu damarların hastalığına basur hastalığı denir. Kanama, şişlik ve ağrıya neden olabilir....

Devamını Oku

İç (İnternal) Hemoroid Nedir?

Barsak tıkanıklığına verilen genel bir isimdir. Besin artıklarının makata doğru ilerlemesi, çeşitli nedenlerle engellenebilir. Karın içi yapışıklığı , barsak dönmesi , bağırsak...

Devamını Oku

İleus Nedir?

Besin maddelerinin bağırsakta ilerlemesi bağırsakların düzenli olarak kasılıp gevşemesi ile mümkün olmaktadır. Dinamik ileus, bağırsağın herhangi bir bölgesinde besin maddelerinin...

Devamını Oku

Dinamik İleus (Paralitik İleus) Nedir?

Bağırsağın bir bölümünün ilerleyip , kendinden sonraki bağırsak boşluğunun içine girmesidir. Bu şekilde iç içe geçen bağırsaklar, bağırsak tıkanıklığına neden olur....

Devamını Oku

İnvaginasyon Nedir?

Besin maddelerinin bağırsakta ilerlemesi bağırsakların düzenli olarak kasılma ve gevşeme hareketleriyle mümkün olmaktadır. Spastik ileus bağırsağın herhangi bir bölgesinin...

Devamını Oku

Spastik İleus Nedir?

Kalın bağırsağın (kolon) aşırı genişlemesi ve kabızlıkla seyreden durumdur....

Devamını Oku

Mega-Kolon Nedir?

Yağ hücrelerindeki artış nedeniyle oluşan yağ dokusu uruna verilen isimdir....

Devamını Oku

Lipom Nedir?

İyi huylu bağ dokusu uruna (tümörüne) verilen isimdir....

Devamını Oku

Fibrom Nedir?

Vücut dokularına yeterli düzeyde kan gelmemesi sonucu o bölgedeki dokularda beslenme bozukluğu olur. Beslenmesi bozulan dokular ölür ve siyah renk alır. Bazen mikroplar (bakteriler)...

Devamını Oku

Gangren Nedir?

Volvulus, bağırsağın kendi ekseni etrafında dönerek sıkışması sonucu, bağırsak tıkanıklığının gelişmesine denir. Şiddetli karın aprısı, karında şişkinlik ile kendini...

Devamını Oku

Volvulus Nedir?

Doğuştan ka­lın barsak genişlemesidir. Bu çocuklarda dışkılama düzeni bozulur ve kabızlık meydana gelir....

Devamını Oku

Hirschsprung Hastalığı Nedir?

İçi boş bir organın vücut yüzeyine ağızlaştırılmasının genel adıdır....

Devamını Oku

Ostomi Nedir?

Fekal inkontinans hastanın dışkılama kontrolünün olmamasıdır. Hasta dışkısını tutamaz....

Devamını Oku

İnkontinans Nedir?

Üriner inkontinans, idrarın kontrolsüz olarak kaçırılmasıdır....

Devamını Oku

Dışkılama Nedir?

Besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artıkların anüs yoluyla vücut dışına atılma işlevidir....

Devamını Oku

Dışkı Nedir?

Yediğimiz yemeklerin - Besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artıklarına dışkı denir. Dışkılama ihtiyacı ile birlikte oluşan dışkı makat yolu ile boşaltılır....

Devamını Oku

Gaita Nedir?

Yediğimiz yemeklerin - Besin maddelerinin sindirilmesinden sonra geriye kalan artıklarına aynı zamanda gaita da (dışkı) denir....

Devamını Oku

Dışkıda kan Nedir?

Ağızdan makatta kadar devam eden sindirim sistemine ait bazı hastalıklarda gelişen doku hasarı sonucu kanama meydana gelir ve bu kan sindirim sistemini dışkılama sırasında terk eder....

Devamını Oku

Kolostomi Nedir?

Kalın bağırsağın (kolon) bir ameliyat ile karın ön duvarına ağızlaştırılmasıdır....

Devamını Oku

İleostomi Nedir?

İnce bağırsağın (ileum) bir ameliyat ile karın ön duvarına ağızlaştırılmasıdır....

Devamını Oku

Seksüel Difonksiyon Nedir?

Cinsel fonksiyonların bozulmasıdır. Örneğin; erkekte iktidarsızlık , boşalamama, kadında ilişki sırasında ağrı olmasıdır....

Devamını Oku

Dehidratasyon Nedir?

Vücudumuzun %60-65 ini oluşturan vücut sıvısının, vücut dışına atılmasıyla ortaya çıkan aşırı vücut sıvısı kaybıdır. Tüm vücut fonksiyonları bu durumdan olumsuz etkilenir....

Devamını Oku

Gastroentrit Nedir?

İshal , bulantı ve kusma ile seyreden mide-barsak iltihabıdır....

Devamını Oku

Laktasif Nedir?

Dışkının yumuşatılıp, kolay bir şekilde dışarı atılmasını sağlayan ilaçlardır....

Devamını Oku

Küratif Tedavi Nedir?

Hastalığı; tamamen, geride sekel kalmayacak şekilde , tedavi edilmesidir....

Devamını Oku

Palyatif Tedavi Nedir?

Hastalığın nedenini ortadan kaldırılamadığı durumlarda , patolojik olayı veya hastalık nedenini kısmen engelleyerek , hastalığın gelişmesini yavaşlatmak amacı yönünde uygulanan...

Devamını Oku

Kemoterapi Nedir?

Kanser tedavisinde anormal çoğalan ve yayılan  hücreleri yok etmek ve/veya kontrol altına almak için kullanılan ilaç tedavisine verilen genel isimdir....

Devamını Oku

Radyoterapi Nedir?

Kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için yüksek dozda enerji kullanılarak elde edilen iyonize radyasyonun kullanılmasıdır. Işın tedavisi diye de bilinir....

Devamını Oku

İnternal Radyoterapi Nedir?

Radyasyon tedavisinin, vücut dışından değil , değişik tekniklerle vücut boşluklarının içine girilerek uygulanmasıdır. Örneğin; makat bölgesine yakın kanser tedavisinde , makat...

Devamını Oku

Eksternal Radyoterapi Nedir?

Radyasyon tedavisinin vücuda dışarıdan uygulanmasıdır....

Devamını Oku

Radyasyon Proktiti Nedir?

Radyoterapi (ışın tedavisi) sonucu, kalın bağırsağın son bölümünde gözlenen iltihabi değişikliklerdir....

Devamını Oku

Anastomoz Nedir?

Hastalığın tedavisi için yapılan ameliyatlarda, organların devamlılığını sağlamak için, içi boş organların birbirine dikilmesidir. Örneğin; bağırsak ameliyatı sonrası geride...

Devamını Oku

Kolon Nedir?

Sindirim kanalının ince bağırsaktan sonra gelen kısmı kalın bağırsaktır. Kalın bağırsağa kolon denir. “Kolon” ,”çıkan kolon” , “transvers kolon” , “inen kolon” ve...

Devamını Oku

Kolon kanseri Nedir?

Kalın bağırsağın iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasında kontrolsüz hücre çoğalması sonucu meydan gelen köyü huylu tümörlere (urlara) denir. Genelde kolon kanserinde önce polip...

Devamını Oku

Rektum Nedir?

Sindirim kanalında makattan hemen önceki kalın bağırsak bölümüdür. Rektum, 12-15 cm uzunluğundadır ve kalın bağırsağı anüse (makata) bağlayan bölümüne verilen addır....

Devamını Oku

Rektum Kanseri Nedir?

Makattan hemen önce bulunan kalın bağırsağın (rektumun) iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasında kontrolsüz hücre çoğalması sonucu meydan gelen köyü huylu tümörlere (urlara) denir....

Devamını Oku

Bağırsak kanseri Nedir?

Kalın bağırsağın iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasında kontrolsüz hücre çoğalması sonucu meydan gelen köyü huylu tümörlere (urlara) denir. Genelde kolon kanserinde önce polip...

Devamını Oku

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Karın içindeki organların ameliyat ile tedavisinde karın üzerine açık ameliyatlarda olduğu gibi uzun ve büyük bir kesi yapmadan, birkaç adet (3-5 arası) küçük (0.5-1 cm) delikten...

Devamını Oku

Robotik Cerrahi Nedir?

Karın içindeki organların ameliyat ile tedavisinde karın üzerine açık ameliyatlarda olduğu gibi uzun ve büyük bir kesi yapmadan, birkaç adet (3-5 arası) küçük (0.5-1 cm) delikten...

Devamını Oku

Lokal Eksizyon Nedir?

Sadece tümörün (iyi veya kötü huylu) sınırlı bir çevre dokuyla birlikte çıkarılmasıdır. Bu şekilde organın tamamına zarar verilmeden hastalık tedavi edilebilir. Fakat kanserli...

Devamını Oku

Mezenter Nedir?

İnce bağırsakları karın duvarının arka bölümüne bağlayan ve ince bağırsakları besleyen damarları içeren karın zarı kısmıdır (periton) kıvrımıdır....

Devamını Oku

Polipektomi Nedir?

Bağırsağın içinde oluşan poliplerin, bir alet (endoskopi-kolonoskopi –sigmoidoskopi) yardımı ile çıkarılmasıdır....

Devamını Oku

Rezeksiyon Nedir?

Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılmasıdır. Örneğin; bağırsağın bir kısmının çıkarılmasına bağırsak rezeksiyonu denir....

Devamını Oku

Epikriz Nedir?

Hastanede yatan hastalara taburcu olurken verilen hasta çıkış özetidir. Hastanede uygulanan işlemlerle ilgili tüm bilgileri içerir....

Devamını Oku

Frozen Section Nedir?

Ameliyat sırasında alınan dokunun (organ biyopsisi) hastalığın tanısı için ameliyat sırasında tahlil edilmesidir. Bu işlem vücuttan alınan dokuları değerlendiren ve mikroskobik...

Devamını Oku

Gonore Nedir?

Cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan olup, hastalığa Neisseria gonorrhoeae bakterisi neden olmaktadır. N. Gonorrhea üreme sisteminin rahim ağzı , rahim, yumurtalık tüpü, idrar...

Devamını Oku

Jejunum Nedir?

Sindirim kanalının bir parçasıdır. On iki parmak bağırsağından sonra gelen ince barsak bölümüdür....

Devamını Oku

Kusma Nedir?

Midede bulunan gıda artıkları ve salgıların ağızdan güçlü bir şekilde püskürtülerek dışarıya çıkarılmasına kusma denir....

Devamını Oku

Lökosit Nedir?

Vücut savunma sisteminin ( bağışıklık sistemi) en önemli elemanıdır. Vücudu bulaşıcı hastalıklar ve yabancı maddelere karşı koruyan beyaz kan hücreleridir.(akyuvarlar)...

Devamını Oku

Eritrosit Nedir?

Vücuda oksijen taşımaya yarayan kan kırmızı (alyuvarlar) hücreleridir....

Devamını Oku

Trombosit Nedir?

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücreleridir.(platelet)...

Devamını Oku

Mutasyon Nedir?

Canlının genetik yapılarında (DNA molekülleri ve kromozomlardaki değişmelerden kaynaklanan) meydana gelen değişmelerdir....

Devamını Oku

Mukoza Nedir?

İçi boş organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakasıdır.(örnek; ağız,mide, kalınbağırsağın içini örten tabaka)...

Devamını Oku

Mukus Nedir?

Solunum yollarının, sindirim yollarının iç yüzeyini örten mukoza salgılanan maddedir. Yapışkan-sümüksü özelliği vardır....

Devamını Oku

Nüks Nedir?

Hastalığın tekrarladığını ifade için kullanılan terimdir.(örnek; fıtık tekrarladı ise nüks fıtık, kanser tekrar aynı yerde oldu ise nüks etti ifadeleri kullanılır.)...

Devamını Oku

Ödem Nedir?

Vücutta, anormal miktarda su toplanmasıdır....

Devamını Oku

Konstipasyon Nedir?

Kabızlık diye bilinir. Bağırsak hareketlerinin normale göre azalmasıdır. Dışkılama sayısının haftada 2 den aza inmesidir....

Devamını Oku

FAP Nedir?

Familyal adenomatöz polipozis (FAP) hastalığında ergenlik çağından başlayarak kalın bağırsakta yüzlerce ve hatta binlerce polip gözlenir.tedavi olmazlarsa bu poliplerden bağırsak...

Devamını Oku

HNPCC Nedir?

Kalın bağırsak kanserleri içinde kalıtsal olarak en sık gözlenen kanser tipidir. FAP tan farkı bu hastalarda yüzlerce polip oluşmaz. Ailesinde 50 yaş öncesinde kalın bağırsak kanseri...

Devamını Oku

Genital Uçuk Nedir?

Genital herpes  (genital uçuk )  hastalığı herpes simplex virus tip 1 (HSV-1)  ya da HSV-2' nin etken olduğu  cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. HSV-tip 2 genital bölgeyi,  cinsel...

Devamını Oku

Reflü Nedir?

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Reflü, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yok...

Devamını Oku

Fıtık Nedir?

Karın duvarı katmanlardaki zayıf bir nokta veya yırtıktan cilt altına doğru şişlik oluşmasıdır. Kimi hastada doğumsal zayıf bir noktadan kaynaklanır, kimisinde ise karın içi...

Devamını Oku

Obezite Nedir?

Aşırı şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarını...

Devamını Oku

Diyare Nedir?

Dışkılama sıklığında artma ve dışkı şeklinin sıvı hale gelmesidir....

Devamını Oku

Diyabet Nedir?

Şeker hastalığı, vücudumuzunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun...

Devamını Oku

Anemi Nedir?

Kansızlık , kırmızı kan hücrelerinin yaşa ve cinse göre alt sınırdan düşük olduğu durumdur. Halsizlik, güçsüzlük ve yorgunluk ile kendini gösterir....

Devamını Oku

Anüs Nedir?

Sindirim sisteminin kalın bağırsaktan sonra gelen bölümüdür. Dışkının dışarıya atıldığı son ağızdır. Makat bölgesi olarak bilinir....

Devamını Oku

Biyopsi Nedir?

Hücrelerin mikroskop altında incelenmesi, analiz edilmesi amacıyla , küçük doku parçalarının cerrahi operasyonla çıkarılmasıdır....

Devamını Oku

Karsino Embriyonik Antijen Nedir?

Genellikle sindirim kanalı kanserlerinde, özellikle de kalın bağırsak kanseri teşhisinde kullanılan bir tümör belirtecidir. Her bireyin kanında az miktarda bu antijenden bulunmaktadır....

Devamını Oku

Çekum Nedir?

İncebarsağın kalınbarsakla birleştiği bölümün altında kalınbarsak barsak kısmıdır....

Devamını Oku

Kolonoskopi Nedir?

Uzun ve bükülebilir bir aletle kalın bağırsağın içini örten tabakanın tamamının görsel yolla güvenli ve etkili olarak incelenmesidir....

Devamını Oku

Rektoskopi Nedir?

Rektumun içini kaplayan örtü tabakasının (mukoza) özel bir aletle ile direkt gözle görerek incelenmesine proktoskopi veya rektoskopi denir. 15-20cm uzunluğunda değişen metal bir alet...

Devamını Oku

Rektosigmoidoskopi Nedir?

Rektum ve sigmoid kolonun içini kaplayan örtü tabakasının (mukoza) özel bir aletle ile direkt gözle görerek incelenmesine rektosigmoidoskopi denir. Yaklaşık 20-30 cm uzunluğunda değişen...

Devamını Oku

Sigmoidoskopi Nedir?

Uzun ve bükülebilir bir aletle kalın bağırsağın içini örten tabakanın son 60 -80 cm bölümünün görsel yolla güvenli ve etkili olarak incelenmesine denir....

Devamını Oku

Endoskopi Nedir?

Endoskopi içi boş organların iç yüzeyini kaplayan örtü tabakasının bir aletle incelenmesidir. Bu alet hem görüntülemeyi hem de biyopsi gibi bazı işlemleri yapmaya olanak sağlar. Eğer...

Devamını Oku

Gaitada Gizli kan Testi Nedir?

Mide veya bağırsak gibi sindirim sisteminin herhangi bir yerinden olan ve gözle fark edilmeyen kanamaların tespiti için yapılan testtir....

Devamını Oku

Patolojik Grade Nedir?

Kanser dokusunun agresifliğinin (yayılma) hızının mikroskop altında incelenmesidir....

Devamını Oku

Gen Terapisi Nedir?

Hastalığa neden olan değişime uğramış genin onarılarak hastalık önlenmeye çalışılmasıdır. Hatalı genin yerine sağlıklısı enjekte edilir....

Devamını Oku

İmmün Sistem Nedir?

Vücudu zararlı mikroplardan (bakteri, virüs, mantar) ve yabancı proteinlerden vücudu koruyan hücreler ve proteinlerin tümüdür. Bağışıklık sistemi de denilmektedir....

Devamını Oku

Onkolog Nedir?

Kanser hastalığının tedavisi ve izlemi ile ilgilenen tıp doktorudur. Ülkemizde onkoloji doktorları radyasyon onkologları ve medikal onkologlar olarak iki grupta toplanmaktadır....

Devamını Oku

Patolog Nedir?

Vücutta alınan doku parçalarını (biyopsi) mikroskop altında inceleyen ve bu şekilde hastalıklara tanı koyan tıp doktorudur. Patoloji insan hastalıklarının yapısal ve işlevsel...

Devamını Oku

Patolojik Evre Nedir?

Tümörün hastalığın yayılım derecesini ve ilerleme durumunu belirtir....

Devamını Oku

Patoloji Raporu Nedir?

Patoloğun incelemesi ile ilgili bilgileri içeren yazılı dokümandır. Bu raporda hastaya ait ad-soyadı, yaş cinsiyet vb. bilgileri, tarih, materyali yollayan hekimin ve incelmeyi yapan...

Devamını Oku

Polip Nedir?

Kalın bağırsağın (kolon ve rektumun) yüzeyini örten tabakanın (mukoza) anormal büyümesi sonucu gelişen ve bağırsak kanalı (lümen) içine doğru büyüyen oluşumlardır....

Devamını Oku

Polipektomi Nedir?

Polipin endoskopi (kolonoskopi-sigmoidoskopi) yardımı ile çıkarılmasına polipektomi denir. Polip endoskopi sırasında özel aletler yardımı ile çıkarılabilir....

Devamını Oku

Sfinkter Nedir?

Kalın bağırsağın dışa açıldığı bölgesinde (anüs-makat) dışkılama kontrolünü sağlayan kaslardır....

Devamını Oku

Abdominoperinal Rezeksiyon (APR) Nedir?

Abdominoperinal rezeksiyon (miles operasyonu ) rektum kanseri nedeni ile yapılan ameliyatta hastanın kalın bağırsağının son kısmı ile birlikte makat bölgesinin de çıkarıldığı...

Devamını Oku

Adhezyon Nedir?

Karın içinde oluşan yapışıklıklardır. Bağırsak tıkanıklığına neden olabilir....

Devamını Oku

Analjezik Nedir?

Ağrının bilinç düzeyinde algılanmasını ortadan kaldıran ilaçlardır. Ağrıyı azaltmalarının yanı sıra, ateşi düşürürler ve bir çoğunun ek olarak iltihap giderici etkisi de...

Devamını Oku

Anestezi Nedir?

Duyarsızlık, hissizlik, duyuların geçici olarak kalkması anlamına gelmektedir. Halk arasında Genel Anestezi deyimi yerine "Narkoz" da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi...

Devamını Oku

Neoadjuvant Nedir?

Cerrahi işlem öncesi yapılan tedavidir. Genellikle kanser hastalığının ameliyat ile tedavisinden önce verieln ışın ve kanser ilaç tedavisidir....

Devamını Oku

Low Anterior Rezeksiyon (LAR) Nedir?

Rektumun orta bölgesinde yerleşen tümörler için yani, anal hattan itibaren 8–10 cm yerleşen tümörlerde ideal ameliyat anterior rezeksiyondur. Bu rezeksiyon aşağı anterior (Low anterior)...

Devamını Oku

Proktokolektomi Nedir?

Eskiden ülseratif kolit için standart ameliyat, kalın bağırsağın, rektumun (kalın bağırsağın son bölümü) ve anüs (makat) tamamen çıkartılması idi. Bu ameliyat proktokolektomi...

Devamını Oku

İleal poş anal anastomoz Nedir?

Birçok hasta için ülseratif kolit tedavisinde en çok kullanılan operasyonlardan biri haline gelmiştir. Operasyon 2 aşamadan oluşmaktadır.Birinci aşamada Kalın bağırsak ve rektum...

Devamını Oku

İleorektal anastomoz Nedir?

İltihabi bağırsak hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.Bazı hastalar, rektum (kalın bağırsağın son bölümü) ve anüs (makat) korunarak geri kalan kalın...

Devamını Oku

Sigmoidektomi Nedir?

İnen kolonun devamı "S" harfi şeklindedir ve Sigmoid kolon , burada yerleşim gösteren kanserlere de sigmoid kolon kanseri denir. Bu bölge kanserlerinde kalın bağırsağın sigmoid kolon...

Devamını Oku

Anal Fistül Nedir?

Makat bölgesinde görülen bir hastalıktır. Sıklıkla makat kenarında gelişen bir apsenin dışarı doğru açılması (patlaması) sonucu içindeki cerahatin boşalmasından sonra gelişir. Bu...

Devamını Oku

Anal Fissür Nedir?

Sıklıkla aşırı kabızlık veya ishal nedeni dışkının makat kenarındaki cildi tahriş etmesi anal fissür hastalığı oluşur. Makatta çatlak veya makatta yırtık hastalığı da denilir....

Devamını Oku

Sfinterektomi Nedir?

Makatı kontrol eden kaslara yapılan bir ameliyat ile kasın belli bir noktada kesilmesi işlemine verilen isimdir. Bu yapılan işlem sonucunda makatta çatlak hastalığı (anal fissür) olanlarda...

Devamını Oku

Fissurektomi Nedir?

Makata çatlak (anal fissür) olan hastalarda çatlağın – yırtığın (fissür) bulunduğu yerdeki yaranın çıkarılması işlemidir....

Devamını Oku

Fistülotomi Nedir?

Perianal fistüllerin tedavisinde kullanılan yöntemdir. Perianal fistülü tedavi etmek için genellikle bir cerrahi girişim gerekir. Bu genellikle tünelin üzerindeki cilt kısmını açmayı ve...

Devamını Oku

Hartman Operasyonu Nedir?

Kalın bağırsağın sol tarafındaki hastalıklarda yapılan bir ameliyatır. Bağırsağın hastalıklı bölümü çıkarıldıktan sonra geriye kalan bağırsak geçici olarak karın duvarına...

Devamını Oku

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Nedir?

Bir şırıngaya bağlı ince kalibreli bir iğne yardımı ile kanserli dokudan az miktar doku örneği alınabilir. Kanserli doku cilt yüzeyine yakın ise direkt bu işlem yapılabileceği gibi...

Devamını Oku

Kor İğne Biyopsisi Nedir?

Bir şırıngaya bağlı ince kalibreli bir iğne yardımı ile kanserli dokudan az miktar doku örneği alınabilir. İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi yöntemine benzer şekilde biyopsi yapmak için...

Devamını Oku

Eksizyonel ve İnsizyonel Biyopsi Nedir?

Cerrahın şüpheli dokuyu araştırmak amacı ile hastalıklı dokunun hepsini bir cerrahi işlem ile çıkartmasına eksizyonel biyopsi denir. Eğer tüm doku yerine küçük bir parça doku...

Devamını Oku

Sitoredütrif Cerrahi Nedir?

Kanserin tam olarak çıkartmak için çevre organ ve dokulara gereğinden fazla zarar verileceği durumlarda sitoredüktif cerrahi uygulanır. Kanserin yayılımı veya komşuluğu nedeni ile vücut...

Devamını Oku

Sağ Hemikolektomi Nedir?

Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleşmesinden sonraki bölümde yerleşen kanserlere sağ kolon (kalın bağırsak) kanseri denir. Bu bölge kanserlerinde kalın bağırsağın sağ tarafı...

Devamını Oku

Genişletilmiş Sağ Hemikolektomi Nedir?

Kalın bağırsağın sağ bölümü ile sol bölümü arasında kalan kısma tranvers kolon denir. Bu bölge kanserlerinde iki ameliyat tekniği uygulanabilir. Birinci teknikte yukarıda anlatılan...

Devamını Oku

Sol Hemikolektomi Nedir?

Kalın bağırsağın sol tarafında yerleşen kanserlerde sol hemikolektomi ameliyatı yapılır. Kalın bağırsağın sol tarafı çıkarıldıktan sonra kalın bağırsağın her iki ucu...

Devamını Oku

Anterior Rezeksiyon Nedir?

Kalın bağırsağın makata yakın bölümlerinde yerleşen kanserlere rektum kanseri denir. Rektum bölgesinde yerleşen kanserlerde kalın bağırsağın sol tarafı ile birlikte rektum bölümü...

Devamını Oku

Rektosel Nedir?

Kalın bağırsağın son bölümü olan rektumun, kadınlarda hazneye (vajinaya) doğru bir cep (keselenme) yapmasına rektosel denir. Dışkılama sırasındaki ıkınma ile bu keselenme...

Devamını Oku

Rektal prolapsus Nedir?

Kalın bağırsak sarkması (rektal prolapsus - makat sarkması), kalın bağırsağın son kısmının (rektumun) makattan (anüsten) dışa doğru çıkmasına, dışarıya sarkmasına denir....

Devamını Oku

Kıl dönmesi (pilonidal sinüs) Nedir?

Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs), kuyruk sokumu bölgesinde cildin altında bir kavite (boşluk, kist, kıl kisti, pilonidal kist) gelişimidir. Oluşan bu boşlukta, kist içinde sıklıkla kıl...

Devamını Oku

Subtotal Kolektomi Nedir?

Bazen kalın bağırsakta birden fazla tümör ve / veya polip olabilir. Bu durumda kalın bağırsağın hem sağ hemde sol tarafının çıkarılması gerekir. Bu durumda ince bağırsak ile rektum...

Devamını Oku

Striktüroplasti Nedir?

Daralma (striktür) besinlerin buradan geçmesini zorlaştırabilir. Barsak duvarı kasları besinleri ilerletmek için zorlandıkça ağrı da ortaya çıkar. Daralma ve tıkanmanın tedavisi için...

Devamını Oku

İleo-çekal Rezeksiyon Nedir?

Crohn hastalığında hem terminal ileumun hem de çekumun hastalanması oldukça sıktır. İnflamasyon ağırsa ve tedaviye dirençli ise barsağın hastalıklı kısmını çıkartmak gerekli...

Devamını Oku
Doktora Sor
Instagramda Takip Et