Kolon Kanseri Tedavisi

DR. MEHMET AYHAN KUZU

Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında, Profesör olarak çalışmaktayım. Evliyim ve iki çocuğum var.

Eğitim

1963 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde tamamladım. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönemin en yüksek not ortalaması ile mezun oldum.

Çalışma

Aynı yıl, sınavları birincilikle tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladım.

1991-1992 yılları arasında İngiltere’de Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde genel cerrahi uzmanı ve araştırma asistanı olarak çalıştım. Leeds Üniversitesinde kaldığım süre içerisinde, bağırsak kanseri tedavisinde uygulanan ameliyat tekniklerini öğrendim. Kolon ve rektum kanseri (bağırsak kanseri) tedavisinde hastanın şifa ile iyileşmesini ve sağ kalımı uzatan yeni ameliyat tekniklerini öğrendim. Özellikle, rektum kanserinde (bağırsak kanserinde) hastanın ameliyat sonrası bağırsağını torbaya bağlamadan normal yolla dışkılamasını sağlayan, makat bölgesini koruyucu intersfinkterik rezeksiyon, vekolo-anal anastomoz teknikleri üzerine çalıştım. Bunlara ek olarak mide kanserlerine uygulanan radikal lenf disseksiyonunu, ülseratif kolit ve ailesel polipozis’de (FAP – Polipozis koli) uygulanan ileal rezervuar anal anastomoz (restoratif prokto kolektomi) ameliyatlarını öğrendim. Ayrıca, günümüzde yaygın olarak tercih edilen ve tüm bu ameliyatları karın bölgesinin açmadan kapalı bir şeklide yapmaya olanak sağlayan laparoskopik girişimler üzerine de eğitim gördüm. Bu eğitimlerin sonunda Leeds Üniversitesinden Laparoskopik Cerrahi Eğitim Sertifikası aldım. Aynı süre içerisinde araştırma asistanı olarak makat bölgesini kontrol eden kasların ve bağırsağın dışkılama fonksiyonlarını değerlendiren ano-rektal fizyoloji laboratuarında çalıştım. İngiltere’de bulduğum süre içerisinde tamamladığım dokuz araştırmayı çeşitli uluslararası toplantılarda sundum.

1993 yılında Genel Cerrahi Uzmanı unvanını aldım.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Uzman olarak atandım. Kasım 1999 tarihinde Doçent, Mayıs 2005 tarihinde Profesör oldum.

Yayınlar ve Projeler

Bugüne kadar, 77’si uluslararası dergilerde yayınlanan, toplam 152 makalem vardır. Bilimsel tebliğlerin yanında ülkemizi uluslararası kongrede davetli konuşmacı ve panelist olarak defalarca temsil etme görevini üstlendim.

Yurtiçi ve yurtdışında dağıtılan ve bu alanda çalışan cerrahlara yönelik 10 ayrı görsel eğitim materyali hazırladım.

“Total Mezorektal Eksizyon – Otonom Sinir Koruyucu Rektum Kanseri Cerrahisi” başlıklı ilk eğitim projesinde, ülkemizdeki cerrahları, rektum kanserinin (bağırsak kanseri) cerrahi tedavisindeki güncel yaklaşımlar konusunda eğitmek amacıyla görsel materyaller kullanarak bir eğitim seti hazırladım.

Üç adet DVD den oluşan “Comprehensive Step by Step Rectal Cancer Surgery” başlıklı ikinci projede uluslararası alanda çok sayıda bilim adamı ile ortaklaşa rektum kanseri eğitim setini hazırladım.

Bağırsağın iç yüzeyini değerlendirmek için kullanılan ve bağırsak kanserinin önlenebilir bir hastalık olmasını sağlayan kolonoskopi eğitimini anlatan üçüncü proje ile “Kolonoskopi Atlası” başlıklı görsel eğitim materyalini hazırladım.

Dördüncü projede, çeşitli hastalıkların tedavisi sırasında bağırsakları karın duvarına torbaya bağlanan hasta ve yakınlarının eğitimi için, “Stoma Torbası ile Yaşam” başlıklı eğitim materyalini hazırladım.

“Robotic Single Docking Total Mesorectal Excision” başlıklı beşinci proje kapsamında, güncel gelişmelerin ışığı altında, bağırsak ameliyatlarında robotik cerrahi tekniğinin kullanımına yönelik bir eğitim setini Dr. Amjad Parvaiz ile birlikte hazırladım.

Son olarak kolon kanserinin (bağırsak kanseri) tedavisindeki güncel gelişmeler için “Comprehensive Step by Step Optimised Colon Cancer Treatment” başlıklı eğitim materyalini birçok ülkeden bilim adamı ile birlikte hazırladım.

Üyelikler ve Sertifikalar

Türk Cerrahi, Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahi, Amerikan Kolejler, Amerika Kolorektal Cerrahi, Avrupa Kolorektal Cerrahi, Türk Gastroenteroloji ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları derneklerinin üyesiyim.

Amerika Birleşik Devletleri’nde doktorluk yapma hakkını veren ECFMG sertifikası ile Avrupa Kolorektal Cerrahi Uzmanlık Belgesi’ne sahibim.

 • Ankara Üniversitesi / Klinik Bilimlere Giriş (3. Dönem)
 • Ankara Üniversitesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı (5. Dönem)
 • Ankara Üniversitesi / PDÖ Eğitimi (1-2. Dönem)
 • Ankara Üniversitesi / Hemşirelik Yüksek Okulu
 • Ankara Üniversitesi / Çankırı Hemşirelik Yüksek Okulu
 • Doğum Yılı :1963
 • Doğum Yeri : Ankara
 • Medeni Hali :Evli, iki çocuğu var
 • İş Tel : 0312-3103333 / 2435 E.
 • Posta : info@ayhankuzu.com
 • Şu Andaki İşi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesörü
 • Hobileri :Basketbol ve tenis oynamak, doğa yürüyüşü
  Lisan Bilgisi : İngilizce
1969 – 1974 TED Ankara Koleji İlkokul
İlkokul
 
1974 – 1980 TED Ankara Koleji Orta ve Lise Kısmı
Ortaokul ve Lise
 
1980 – 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üniversite
 
01-07 -1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet
 
1986 – 1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Bölümü, Cerrahi Asistanı
 
1991 – 1992 Leeds Üniversitesi
Genel Cerrahi Bölümü, Cerrahi Asistanı,
Registar, Research fellow.
General Medical Council 92/2239
 
1992 – 1993 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Bölümü, Cerrahi Asistanı
 
Tez: Böbrekte soğuk iskemi sonucu meydana gelen hasarın
çeşitli doku koruyucu maddelerle önlenebilmesi.
Jüri: Prof.Dr.İbrahim Ceylan,
Prof.Dr.Şadan Eraslan,
Prof.Dr.Ali Rıza Arat,
Prof.Dr.Ercüment Kuterdem,
Doç.Dr.Mustafa Bahçeci
17 Şubat
1993
Genel Cerrahi Uzmanı
Tez:

Böbrekte soğuk iskemi sonucu meydana gelen hasarın çeşitli doku koruyucu maddelerle önlenebilmesi.

Jüri:

 • Prof.Dr.İbrahim Ceylan,
 • Prof.Dr.Şadan Eraslan,
 • Prof.Dr.Ali Rıza Arat,
 • Prof.Dr.Ercüment Kuterdem,
 • Doç.Dr.Mustafa Bahçeci

17 Şubat 1993, Genel Cerrahi Uzmanı

Aralık 1986 – Temmuz 1991 Asistan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Ağustos 1991 – Ekim 1992 Registrar, Araştırma asistanı, Uzman
Leeds Üniversitesi
Genel Cerrahi Bölümü, Cerrahi Asistanı,
Registar, Research fellow.
 
Ekim 1992 – Şubat 1993 Asistan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Şubat 1993 Genel Cerrahi Uzmanı
Şubat 1993 – Eylül 1993 Baş Asistan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Eylül 1993 – Nisan 1994 Genel Cerrahi Uzmanı
Çarşamba Devlet Hastanesi
Çarşamba, Samsun
Mayıs 1994 -Ekim 1994 Genel Cerrahi Uzmanı
Ankara Numune Hastanesi
1. Cerrahi Kliniği
Kasım 1994 – Aralık 1994 Genel Cerrahi Uzmanı
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Aralık 1994 –  Mayıs 1998 Genel Cerrahi Uzmanı
Ankara Numune Hastanesi
1. Cerrahi Kliniği
Haziran 1998 – Kasım 1999 Baş Asistan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Aralık 1999 – Nisan 2005 Doçent
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Nisan 2005 – …
Profesör
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • TÜBİTAK
  SBAG-1550/1996
  İskemi-reperfüzyon hasarında adhezyon moleküllerinin ve sitokinleri rolü
 • DIF- SANOFİ Araştırma Bursu 1996
  İskemi-reperfüzyonun anastomoz iyileşmesi üzerine etkileri
 • DIF- SANOFİ Araştırma Bursu 1997
  Kısa zincirli yağ asitlerinin fekal peritonitte anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri / 2000
  Kolorektal karsinogenez / MUC onkogenleri
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri / 2001
  Malnutrisyon skorlamasının cerrahi morbidite ve mortalite üzerine etkisi
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri / 2002
  Oral ve parenteral antibiyotik profilaksisinin inguinal fıtık tamirindeki etkinliği:Randomize klinik çalışma
 • Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri / 2003
  Yüksek risk popülasyonda kolon polip varlığı
Uzmanlık Öncesi Uluslararası Temaslar

1- Leeds Üniversitesi
Kolon – Rektum ve Anüs Cerrahi Bölümü
Ağustos 1991- Ekim 1992

Uzmanlık Sonrası Uluslararası Temaslar

1- Minesota Üniversitesi
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
2 Temmuz – 9 Eylül 2000
2- Mayo Klinik, Minnesota
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
7 Ağustos – 1 Eylül 2000 (Dönüşümlü olarak)
3- Cleveland Klinik, Ohio
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
10 Eylül – 10 Ekim 2000
 
4- Mount Sinai Medical Center, New York
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
11 Haziran – 15 haziran 2000
5- Güney Kaloriforniya Üniversitesi, Los Angeles
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
17 Haziran – 21 Haziran 2000
 
6- Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
22 Haziran – 29 Haziran 2000
 
7- Toronto Üniversitesi, Kanada
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
15 Ekim – 18 Ekim 2001
 
8- Lahey; Klinik, Boston
Kolon ve Rektum Cerrahi Bölümü
18 Ekim – 24 Ekim 2001
 
Doktora Sor
Instagramda Takip Et